Drect onlne webcam lve


06-Jul-2020 00:36

Zonder hun steun zou deze masterproef een onmogeljke taak geweest zjn.Robby Wauters Abstract Deze masterproef beschrjft een Augmented Realty applcate, Vrtual LSD, de de opkomst van AR technologe gebrukt om muzekvsualsatesoftware naar een doelgroep van mobele computergebrukers te brengen.Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. Deze archtectuur brengt dre onderzoeksdomenen samen; Musc Informaton Retreval, Computer Vse en Vsualsate. Om dt te verwezenljken word eerst een archtectuur opgesteld de de bass vormt voor de Vrtual LSD applcate.Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad van Master n de toegepaste nformatca Promotor : Assessoren : Begeleder : Prof. Hun oprechte verklarngen en opmerkngen waren van onschatbare waarde bj het ontwkkelen en beoordelen van de Vrtual LSD applcate.

Herut zal bljken dat een egen ontwkkelde questonnare de meest pertnente nformate bedt.Open CV scoort beter op low level algortmes, terwjl Boofcv beter presteert hgh level operates zoals het detecteren van nterest ponts.De snelheden zjn relatef utgedrukt, waardoor een hogere score beter s.Bron: Vuzx Logtech C200 webcam, vastgemaakt aan de vdeobrl De neuwe flexbele webcam, vastgemaakt aan de vdeobrl De EEG headset n de volledge opstellng De Muse c vsualzer Phone app. Bron: Wll.Grafsche gebrukersnterface van jaudo ACE XML exportbestand waarn de audo features beschreven worden Algortme om real-tme audo features op te vragen Audo features geplot n grafeken.

De waarde van een audo feature wordt getekend langs de y-as.

Om de graad van mmerse te meten hebben we nood aan een nuttge evaluatemethode. Ik wens ook Jors Klerkx, mjn begeleder, n grote mate te bedanken voor zjn krtsche feedback de hj gedurende het hele jaar gaf.